Privātuma politika

THE ADVANTAGE OF PIERĪGA VILLAGES IS THE IMPROVED LAND
Real estate in Pierīga – not only an apartment, but also improved land.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Vāverciems” (turpmāk – Mēs), Reģistrācijas Nr. 50003741371, e-pasts: [email protected], interneta vietne: www.licukrasti.lv. Mēs veicam drošu un pārskatāmu personas datu apstrādi, lai sekmētu labu pakalpojuma, nekustamā īpašuma demonstrēšnanas un mārketinga aktivitāšu norisi. Šajā privātuma politikā ar personas datiem tiek saprasta jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs identificētu. Mēs nodrošinām iegūto datu drošību tādā apjomā, kā to prasa Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Mēs lietojam sīkdatnes, kas palīdz veikt analītikas, statistikas un mārketinga aktivitātes. Tāpat arī pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas izsūtām Jums epastus ar plāniem un citām aktivitātēm, lai Jums izveidotos priekšstats par Līčukrasta kvartāla attīstību un jaunumiem.

Jums ir tiesības vērsties pie mums ar lūgumu tapt aizmirstam datu apstrādes izpratnē, un Mēs izpildīsim šādu lūgumu. Tāpat mums ir pienākums nodot datus tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.

Iegūtie dati tiek glabāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem tik ilgi, kamēr Jūs Jūs neatsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju. Sīkdatnes izmantojam, lai pielāgotu interneta resursu un izejošo informāciju apmeklētāju statistiskajai uzvedībai interneta resursā, interneta resursa optimizēšanai, reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz analītiskās statistikas kopējiem rādītājiem, kā arī statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu un interneta resursa izmantošanu. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Atspējojot tehniskās sīkdatnes Mēs nevaram garantēt, ka interneta resursā strādās visas funkcijas.

Piekrītot saņemt e-pasta sūtījumus no licukrasti.lv, mēs varam izsūtīt Jums dzīvokļu plānus un jaunumus. Mūsu mērķis nav veikt biežu kontaktu, bet tikai informēt par svarīgākajiem pagrieziena punktiem Līčukrasta kvartāla attīstībā. Jebkādu neskaidrību vai precizējumu nepieciešamības gadījumā droši sazinieties ar mums, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

Veidojam Latviju skaistu!
Ar cieņu,
Līčukrastu komanda

Rekvizīti:

SIA ”Vāverciems”

Jur. adrese: Kārļa iela 5, Ikšķiles novads, LV-5052
Pasta adrese: Kārļa iela 5, Ikšķiles novads, LV-5052
PVN Reģ. Nr. LV50003741371